Cãi nhau trong giờ ra chơi, một học sinh lớp 8 đã rút dao mang theo trong người đâm một nhát khiến học sinh lớp trên chết ngay tại chỗ. Hai học sinh lớp khác vào can ngăn cũng lĩnh dao, bị trọng thương.