TTO - Bạn trai hơn em 15 tuổi. Chúng em quen nhau gần 4 năm. Lúc mới quen, anh ấy có việc làm nhưng thời gian sau thì thất nghiệp, tới nay anh ấy đã làm nhiều việc mà chưa có chỗ nào ổn định, lại thường xuyên làm ở xa nên không thể quan tâm chăm sóc em.