Hai anh chàng lính cứu hỏa Chuck Levine và Larry Valentin là đôi bạn thân luôn sát cánh bên nhau nhưng hoàn cảnh sống hoàn toàn khác nhau.