(AutoPro) - Honda đã “vén màn” mẫu concept của chiếc City sedan tại triển lãm Motor quốc tế tổ chức tại Sydney, Australia, trong tuần này.