Chương trình giáo dục an toàn giao thông (ATGT) năm 2009 tại các trường học mang tên “ATGT cho nụ cười trẻ thơ” vừa được triển khai tại Vĩnh Phúc.