(TNO) Sau gần 2 năm xa quê hương, Hồng Ngọc trở về trình làng một liveshow ấn tượng với chủ đề Em về.