Tết Dương lịch Nhung đã ở Hà Nội, còn Tết Nguyên đán này Nhung sẽ ở nhà để thể hiện tính đảm đang với... chính mình và sẽ lo một cái Tết cho ra trò.