Hooligan loạn đả tại EURO 2012.

Thanh Phong (Tổng hợp)

XEM CÁC CLIP NÓNG TẠI ĐÂY