Từ ngày 9 đến 28/9, tại Bắc Kinh, Trung Quốc đã diễn ra phiên họp vòng 30 cấp Chủ tịch Ủy ban liên hợp phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền Việt Nam-Trung Quốc.