Đại học Đà Nẵng và Đại học Osaka Prefecture của Nhật Bản đã thống nhất xây dựng đề án ứng dụng biogas trên động cơ đốt trong cỡ nhỏ để trình lên Ủy ban Khoa học Công nghệ ASEAN.