Một chiếc hộp xốp khoảng 3 lạng, chiều dài 30 cm, ngang 20 cm và chiều cao 17 cm có thể “cõng” một người nặng tới 70 kg trên mặt nước nhiều giờ đồng hồ... Chi tiết...