Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh sẽ nghỉ giao dịch vào thứ Hai, ngày 02/09/2013 theo quy định và sẽ giao dịch trở lại từ thứ Ba, ngày 03/09/2013.

HOSE