(ATPvietnam.com) -Tin từ Tập đoàn Hòa Phát (mã chứng khoán HPG) cho biết tổng kết năm 2007, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty có những phát triển đáng kể.