Hanoinet - Bà Thẩm Kiều Vân khẳng định: Chuyện đó là có thật, nhưng đó chỉ là việc nghịch đùa của con trẻ.