Ngân hàng HSBC ngày 8.4 chính thức xin lỗi khách hàng sau khi làm mất đĩa chứa thông tin dữ liệu cá nhân của 370.000 người.