Ngày 29/9/2008, ngân hàng Hồng Kông và Thượng Hải (HSBC) đã giới thiệu dịch vụ dành riêng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) nhằm hỗ trợ khối doanh nghiệp này.