Ngày 29/9, HSBC - ngân hàng nước ngoài hàng đầu tại Việt Nam đã giới thiệu dịch vụ ngân hàng dành riêng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.