(ATPvietnam.com) - Thị trường thời gian gần đây thay đổi rất thất thường giá của hầu hết các cổ phiếu đều bị ảnh hưởng là điều không thể tránh khỏi, tuy nhiên với HSC thì lại khác.