HSC sẽ xóa sổ khoản chi phí đã ghi nhận trước đây và không phát sinh khoản tổn thất liên quan đến vấn đề này trong báo cáo quý 4 năm 2011.

Công ty Cổ phần Chứng khoán TPHCM ( HSC ), mã HCM , vừa công bố thông tin liên quan đến việc xác địch chi phí tính thuế thu nhập doanh nghiệp do việc dự phòng giảm giá chứng khoán chưa niêm yết (OTC) năm 2007 và năm 2008.

HSC cho biết, Bộ Tài Chính đã có công văn số 15208/BTC-CST đến HSC và đồng ý với việc không xử phạt vi phạm pháp luật về thuế đối với việc trích lập dự phòng giảm giá chứng khoán chưa niêm yết năm 2007 và năm 2008.

Do khoản tiền phạt này HSC đã ghi nhận là một khoản chi phí trong báo cáo tài chính 9 tháng đầu năm 2011 nên với quyết định này, HSC sẽ xóa sổ khoản chi phí đã ghi nhận trước đây và không phát sinh khoản tổn thất liên quan đến vấn đề này trong báo cáo quý 4 năm 2011.

Năm 2007, HSC đã trích lập dự phòng giảm giá chứng khoán OTC là 16,8 tỷ đồng và năm 2008 là 99 tỷ đồng.

Khi HSC thực hiện việc quyết toán thuế với Cục thuế TPHCM, Cục thuế đã không công nhận khoản dự phòng giảm giá chứng khoán chưa niêm yết là chi phí hợp lý. Theo đó, HSC phải nộp khoản thuế thu nhập doanh nghiệp phát sinh thêm cho cả hai năm 2007 và 2008 là 19,4 tỷ đồng cùng với việc xử phạt vi phạm do HSC chậm nộp khoản thuế thu nhập doanh nghiệp này với số tiền là 4,15 tỷ đồng.

Nguồn DVT.vn