CTCP Tập đoàn Hoa Sen (HOSE: HSG) thông báo ngày 27/08 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt đợt 3 của NĐTC 2011 - 2012 theo tỷ lệ 5%.