Công ty Cổ phần Viễn thông Hà Nội, đơn vị chủ quản mạng di động HT Mobile, cho biết Bộ Thông tin và Truyền thông đồng ý về mặt nguyên tắc với kiến nghị của HT Mobile chuyển đổi công nghệ từ CDMA sang GSM.