Sở GDCK TPHCM (HOSE) thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Hội đồng quản trị CTCP Xi Măng Hà Tiên 2 (HOSE: HT2)

*Tên người giao dịch: Nguyễn Thị Hồng Phước *Mã chứng khoán giao dịch: HT2 *Tên của người có liên quan tại tổ chức niêm yết: Cái Hồng Thu *Chức vụ của người có liên quan tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT *Quan hệ của người đăng ký giao dịch với người có liên quan: Vợ *Số lượng cổ phiếu của người đăng ký giao dịch trước khi giao dịch: 15,070 cp (chiếm tỷ lệ 0,017% ). *Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch bán: 15,070 cp *Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi giao dịch: 0 cp *Mục đích thực hiện giao dịch: Sử dụng vào việc riêng gia đình. *Thời gian dự kiến giao dịch: Từ ngày 19/10/2009 đến ngày 31/12/2009.