Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ký ban hành Quyết định quy định một số cơ chế, chính sách đặc thù trong quản lý, phát triển kinh tế-xã hội đối với thành phố Huế.