Công trình bắt đầu tiến hành trùng tu từ tháng 8.2008 với tổng số tiền đầu tư 4,3 tỷ đồng, trong đó tập đoàn Than và khoáng sản Việt Nam tài trợ 3,2 tỷ đồng, số tiền này trích từ sự đóng góp của toàn bộ công nhân và cán bộ ngành than.

Ngày 25.3, trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế cùng với tập đoàn Than và khoáng sản đã tổ chức lễ khánh thành công trình Hiển Đức Môn - tại lăng Minh Mạng. Hồ Hương Giang