(Zing) - Được lấy cái tên Giấc mơ của Chúa, chiếc Hummer hoàn toàn có thể trở thành giấc mơ của bất kỳ ai mê sổ xố.