Học sinh thi tốt nghiệp THPT ôn tập môn Sinh học theo sách giáo khoa nào thì ôn tập theo sách đó (cơ bản hoặc nâng cao).