Thông tư dưới đây của Bộ Tài chính được ban hành ngày 23-10 nhằm hướng dẫn thực hiện chính sách thuế và ưu đãi thuế đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA).