Hỏi:

small_6212.jpg Một DN nước ngoài muốn ký kết hợp đồng với Cty (có chức năng dịch vụ quảng cáo) để thực hiện các dịch vụ quảng cáo sản phẩm tại VN (các sản phẩm này hiện đã có mặt và lưu hành tại VN). Một DN nước ngoài muốn ký kết hợp đồng với Cty (có chức năng dịch vụ quảng cáo) để thực hiện các dịch vụ quảng cáo sản phẩm tại VN (các sản phẩm này hiện đã có mặt và lưu hành tại VN). Vậy các chi phí của Cty bỏ ra để thực hiện được tập hợp vào 154 rồi kết chuyển sang 632 "giá vốn hàng bán" có được không? Chi phí này có bị khống chế bởi tỷ lệ 10% không? Đây có được xem là XK dịch vụ để được hưởng thuế suất thuế GTGT là 0% không? Trả lời: Các chi phí bỏ ra như đã nêu trong thư bạn hỏi để phục vụ hợp đồng quảng cáo ký với DN nước ngoài thì đương nhiên được hạch toán vào tài khoản chi phí 154 rồi kết chuyển vào giá vốn của dịch vụ. Tuy nhiên, hoạt động quảng cáo cho hình ảnh, hoạt động của DN bạn thì vẫn phải chịu mức khống chế 10%. Dịch vụ quảng cáo của bạn người tiêu dùng là DN nước ngoài, kể cả trường hợp họ có hay không có văn phòng đại diện tại VN thì sự tiêu dùng dịch vụ đó vẫn xảy ra trên lãnh thổ VN. Theo pháp luật VN và thông lệ quốc tế, hoạt động này không được xếp vào dịch vụ XK hưởng thuế suất 0% mà phải chịu thuế GTGT 10%