Không phải là trung tâm của khu vực Tây Nguyên, cũng không gần kề với những vùng kinh tế lớn, chỉ là một tỉnh mới được tách ra từ tỉnh Đăk Lăk cũ vào năm 2004, nhưng sau 4 năm tái lập, Đăk Nông đang được biết đến với nhiều triển vọng phát triển kinh tế công nghiệp, thương mại và du lịch.