"Dự án thủy điện với công suất hàng chục MW mà chỉ phải thu hồi 60 ha rừng là không thực tế",- người dân, chính quyền địa phương và các nhà khoa học đều nói như vậy.