Các nhân viên bảo vệ rừng ghi lại hình ảnh hai mẹ con hươu cao cổ có bộ lông trắng toát tại Kenya.