Trái với suy nghĩ của nhiều người, người diễn viên hài này ngoài đời lại…nghiêm túc đến khó tin - nhất là khi nghe anh nói đến chữ tình trong “tình nghệ sĩ” và “tình người”.