Nhắc tới sân khấu kịch Sài Gòn, không “chạy đâu cho thoát” những cái tên được cho là điển hình. Hữu Châu là một cái tên như thế - một tên tuổi lớn với những vai diễn xuất thần, hài kịch và chính kịch đều để lại ấn tượng sâu sắc