(CATP) Sau chuyến đi Mỹ biểu diễn trở về, nghệ sĩ hài Hữu Phước (ảnh - bên cạnh là nghệ sĩ nhí Nguyễn Huy) rất sửng sốt trước tin đồn: lúc bên Mỹ, Hữu Phước và Hồng Tơ có xích mích căng thẳng lắm! Báo hại anh phải...