Hai công ty con của Hữu Toàn đều có vốn điều lệ 10 tỷ đồng và kinh doanh chính là bán buôn, sửa chữa máy móc, thiết bị phụ tùng...

Công ty Cổ phần Hữu Toàn thông báo nghị quyết HĐQT thông qua thành lập 2 công ty con.

Theo đó, công ty sẽ thành lập Công ty TNHH một thành viên Hữu Toàn Miền Trung, địa chỉ tại 433 Điện Biên Phủ, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng. Công ty Hữu Toàn Miền Trung có vốn điều lệ 10 tỷ đồng, ngành nghề kinh doanh chủ yếu bán buôn, sửa chữa máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp…

Ông Châu Phước Đức, Phó Tổng Giám đốc của Hữu Toàn sẽ quản lý phần vốn góp tại công ty con.

Đồng thời, công ty cũng thành lập công ty con thứ 2 là Công ty TNHH một thành viên Hữu Toàn Miền Bắc, vốn điều lệ 10 tỷ đồng. Công ty Hữu Toàn miền Bắc có địa chỉ tại lô D7-4, khu công nghiệp Hà Nội – Đài Tư, 386 Nguyễn Văn Linh, Quận Long Biên, Tp. Hà Nội.

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty Hữu Toàn Miền Bắc là bán buôn, sửa chữa máy móc, thiết bị phụ tùng và máy nông nghiệp, vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng, sửa chữa thiết bị điện, cho thuê máy móc...

Nguồn DVT.vn