Sáng 12/4, dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng - Trưởng ban Chỉ đạo Hoàng Trung Hải,  Ban chỉ đạo Nhà nước về Quy hoạch điện VI đã có cuộc họp khẩn về tình hình cung ứng điện trong mùa khô 2008 và thực hiện các dự án điện trong Tổng sơ đồ VI.