(HQ Online)- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước (KBNN) phát hành với tổng khối lượng gọi thầu 5.000 tỷ đồng cho 3 loại kỳ hạn: 15 năm (2.000 tỷ đồng), 20 năm (1.500 tỷ đồng) và 30 năm (1.500 tỷ đồng).

Huy dong them 3.490 ty dong trai phieu Chinh phu - Anh 1

HNX đã huy động thêm 3.490 tỷ đồng từ trái phiếu chính phủ cho KBNN. Ảnh Internet.

Trái phiếu kỳ hạn 15 năm có 14 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 6.601 tỷ đồng và lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 7,39-8,70%/năm. Kết quả, huy động thành công 2.000 tỷ đồng trái phiếu 15 năm với lãi suất trúng thầu 7,47%/năm.

Trái phiếu kỳ hạn 20 năm có 3 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 1.011 tỷ đồng và lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 7,70-9,00%/năm. Kết quả, huy động được 710 tỷ đồng trái phiếu 20 năm với lãi suất trúng thầu 7,73%/năm.

Trái phiếu kỳ hạn 30 năm có 5 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 1.670 tỷ đồng và vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 7,90-9,20%/năm. Kết quả, huy động được 780 tỷ đồng trái phiếu 30 năm với lãi suất trúng thầu 7,98%/năm.

Như vậy, qua phiên đấu thầu, HNX đã huy động thêm 3.490 tỷ đồng từ trái phiếu chính phủ cho KBNN.

Kể từ đầu năm 2016, KBNN đã huy động thành công 249.320,4756 tỷ đồng TPCP qua đấu thầu tại HNX.