Hỏi:

small_7035.jpg Khi phát hiện sai sót trong hóa đơn giá trị gia tăng đã xuất cho khách và cần phải hủy bỏ để lập hóa đơn thay thế nhưng bên mua hàng từ chối ký hủy hóa đơn thì bên bán hàng có thể đơn phương hủy hóa đơn đã xuất đó được không? (Đỗ Đức Công, B5 Thành Công, Ba Đình, Hà Nội) Tại Điểm 1.10 Mục VI Phần B Thông tư số 120/2002/TT-BTC (30/12/2002) của Bộ Tài chính về hóa đơn hướng dẫn: “Những trường hợp hóa đơn đã được xé rời khỏi quyển, sau đó phát hiện sai phải hủy bỏ thì tổ chức, cá nhân phải lập biên bản có chữ ký của bên mua hàng, bên bán hàng, nếu là tổ chức phải có chữ ký xác nhận (đóng dấu) của người đứng đầu tổ chức; bên mua hàng, bên bán hàng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về số hóa đơn hủy bỏ”. Hóa đơn giá trị gia tăng liên quan đến việc kê khai, khấu trừ, hoàn thuế giá trị gia tăng, quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp của cả bên mua hàng và bên bán hàng nên phải có chữ ký của cả hai bên mua hàng và bên bán hàng. Như vậy mới đảm bảo căn cứ pháp lý để cả bên mua và bên bán điều chỉnh số liệu theo hóa đơn mới thay thế hóa đơn bị hủy. Bên mua hàng có thể từ chối ký hủy hóa đơn nếu như bên mua hàng thấy việc hủy đó là không đúng với bản chất kinh tế phát sinh theo thỏa thuận hoặc hợp đồng đã ký giữa hai bên. Trong trường hợp bên mua hàng không ký hủy thì bên bán hàng không thể đơn phương hủy hóa đơn được, sự tranh chấp này cần có sự phán quyết của tòa hành chính để giải quyết