Kể từ 2017, F-117A Nighthawk sẽ chỉ còn được nhìn thấy như vật trang trí tại các căn cứ quân sự hay đưa vào các bảo tàng không quân.

Minh Tâm