Tốc độ tăng trưởng GDP của VN chỉ nên duy trì khoảng 8% để có thể kiểm soát được lạm phát ở mức hợp lý