(AutoNet)- Honda vừa giới thiệu một túi khí mới có khả năng bung ra nhanh hơn và tăng cường khả năng bảo vệ cho những người ngồi bên trong khi xảy ra va chạm.