Đêm 17-1 (rạng sáng ngày 18-1 giờ Việt Nam), Thủ tướng tạm quyền I-xra-en Ê-hút Ôn-mớt đã tuyên bố đơn phương ngừng bắn tại Dải Ga-da sau 22 ngày công kích dữ dội khiến hơn 1.200 người Pa-le-xtin thiệt mạng, 5.300 người bị thương...