Hanoinet - Tiếp theo OpenOffice và Google Docs, gói ứng dụng Lotus Symphony do IBM phát hành đã bổ sung thêm một đối thủ nặng ký vào danh sách phần mềm cạnh tranh với Microsoft Office.