Ngày 17.3, IBM và Hitachi công bố đã ký một thỏa thuận nghiên cứu chưa từng có trong lĩnh vực đo lường bán dẫn nhằm đẩy mạnh tốc độ sáng tạo trong ngành bán dẫn.