Báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) công bố cuối tuần qua cho hay trợ giá của nhà nước đối với các sản phẩm dầu mỏ, dưới hình thức miễn thuế công ty hay hỗ trợ người tiêu dùng, dự báo sẽ chiếm khoảng 1% sản lượng kinh tế toàn cầu, tương đương 740 tỷ USD.

Theo IMF, không tính trợ giá dưới hình thức thuế, trợ giá của nhà nước cho người tiêu dùng sẽ đạt gần 250 tỷ USD, tăng mạnh so với mức gần 60 tỷ USD năm 2003. Báo cáo của IMF cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải cải cách hệ thống chính sách về định giá sản phẩm dầu mỏ, nhằm giảm gánh nặng tài chính từ các khoản trợ giá này cũng như giải quyết vấn đề thay đổi khí hậu. Các nhà kinh tế IMF cho rằng sự gia tăng về trợ giá dầu mỏ xuất phát từ sự phục hồi giá dầu trên thị trường quốc tế trong thời gian qua. IMF dự báo giá dầu thô sẽ tăng gần 1/3 trong thời gian từ giữa năm 2009 đến cuối năm 2010. IMF cũng lưu ý rằng việc giảm trợ giá nhà nước đối với ngành dầu mỏ dưới cả hình thức thuế sẽ có thể làm giảm 1/6 thâm hụt tài chính tại những nước trợ giá dầu mỏ, đồng thời giảm khoảng 15% khí thải nhà kính trong dài hạn. Bên cạnh đó, báo cáo của IMF cũng lưu ý rằng mục tiêu ban đầu của chương trình trợ giá dầu mỏ là giúp đỡ người nghèo đã gặp thất bại, bởi những hộ gia đình giàu nhất - chiếm khoảng 40% các hộ gia đình - hưởng tới 80% lợi ích từ các chương trình trợ giá xăng./. Như Mai (Vietnam+)