IMF đã khởi động lại quy trình trợ giúp khẩn cấp cho những nước đang cần được hỗ trợ để đối phó với cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu hiện nay.