Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) khuyến cáo nhà hoạch định chính sách của các nền kinh tế đang lên tại châu Á cần ưu tiên hàng đầu cho việc đối phó với biến động tài chính toàn cầu và sự tăng trưởng chậm lại của nền kinh tế