Theo Quỹ tiền tệ quốc tế, tốc độ tăng trưởng của châu Á dự báo sẽ sụt giảm từ 7,4% năm 2007 xuống còn 6,2% trong năm nay, nhưng sẽ tăng lên vào năm tiếp theo.