Theo khuyến cáo của Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF), cuộc khủng hoảng tài chính có thể sẽ khiến thế giới tiêu tốn khoảng 1.000 tỷ USD.