Hội thảo về kinh nghiệm quản lý và xử lý các khoản nợ rủi ro trong hoạt động ngân hàng do Ngân hàng Công thương Việt Nam (Incombank) phối hợp với Citi Bank của Mỹ và Trung tâm Xúc tiến Thương mại Việt Nam tại Niu Yoóc tổ chức đã diễn ra ngày 5/11, tại Niu Yoóc.